Cảm ơn bạn đã thêm tên của bạn và tham gia chiến dịch tranh cử Quốc hội của Sam Liccardo

Thung lũng Silicon cần những giải pháp táo bạo hơn, sáng tạo hơn để giải quyết những thách thức cấp bách của chúng ta – từ tình trạng vô gia cư, tội phạm, biến đổi khí hậu, đến chi phí sinh hoạt ngày càng tăng khiến quá nhiều gia đình phải vật lộn để thanh toán các hóa đơn của mình.

Chúng ta cần những nhà lãnh đạo như Sam Liccardo sẵn sàng suy nghĩ khác biệt và hành động táo bạo. Sự ủng hộ của bạn sẽ giúp chúng tôi bầu Sam Liccardo để đấu tranh cho chúng tôi trong Quốc hội!

Bạn có thể giúp đỡ chiến dịch của chúng tôi nhiều hơn nữa bằng cách tham gia cùng chúng tôi trên mạng xã hội và đóng góp ngay hôm nay: